ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ, ΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
 
για την ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ, ΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ
ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
 
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ»
Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:03/02/2014
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 03 /02 /2014
 
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ)
 
ΣυνημμένοΜέγεθος
_ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ.pdf425.75 KB