ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ–ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ (ΤΟΜΕΑΣ Β΄) ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΡΙΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ»

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια οικοδομικών υλικών εκτιμώμενου συνολικού κόστους κατ’ ανώτατο όριο πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες υλοποίησης του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013 έργου «Στερέωση-ανάπλαση–ανάδειξη Δυτικού Ενετικού Προμαχώνα (τομέας Β΄) Φρουρίου Ρίου, Π.Ε. Αχαΐας»

ΣυνημμένοΜέγεθος
3829.ΑΠΟΦ_ΔΙΕΝ_ΠΡΟΧ. ΟΙΚ. ΥΛ. (ΡΙΟ ΤΒ).pdf283.58 KB
3830. ΔΙΑΚ. ΠΜΔ ΟΙΚ. ΥΛ (ΡΙΟ TΒ).pdf564.08 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (6Η ΕΒΑ).doc898 KB
3999_Aποστολή διευκρινίσεων.pdf275.1 KB
4118.ΑΠΟΦ_ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Α ΦΑΣΗΣ (ΡΙΟ ΤΒ).pdf288.44 KB
4236_ΑΠ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Β ΦΑΣΗΣ (ΡΙΟ).pdf293.58 KB
4460. ΑΠΟΦ_ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ ΦΑΣΗ_ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.pdf314.65 KB
1167. ΑΠΟΦ_ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ.pdf308.26 KB