ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Μ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΑΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗ–ΑΝΑΔΕΙΞΗ Π. Ι.Μ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

  

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

 για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου

«Στερέωση-Ανάδειξη Παλαιάς Ι. Μ. Ταξιαρχών Αιγιαλείας και Συντήρηση –Αποκατάσταση τοιχογραφιών αυτής»

 

 

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 29.12.2014 

Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 29.12.2014  

ΣυνημμένοΜέγεθος
1470. ΑΠΟΦ_ΕΓΚΡ. ΔΙΕΝ. ΠΜΔ ΣΥΝΤ. (ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ).pdf282.61 KB
1471. ΔΙΑΚ. ΠΜΔ ΠΡΟΜ. ΥΛ. ΣΥΝΤ. (ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ).pdf1.38 MB
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (6Η ΕΒΑ).doc899.5 KB
2146. ΑΠΟΦ_ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ A ΦΑΣΗΣ-ΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΝΟΥ.pdf282.12 KB