ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Π.Ι.Μ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών σταθεροποίησης εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών έδρασης Παλαιάς Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλείας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Στερέωση – Ανάδειξη Παλαιάς Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλείας και Συντήρηση – Αποκατάσταση τοιχογραφιών αυτής » CPV: 45112360-6 "Υπηρεσίες αποκατάστασης εδαφών" Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 06–05-2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 28–04-2015 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΑΤΡΑ, 2015

ΣυνημμένοΜέγεθος
2795. ΑΠΟΦ_ΕΓΚΡ. ΕΠΑΝ. ΔΙΕΝ. ΗΛ. ΠΜΔ ΠΡΑΝΩΝ.pdf491.85 KB
2796. Διακ. επαναλ. ηλ.ΠΜΔ πρανών (ΑΔΑΜ).pdf1012.3 KB
3526. Aπόφ. έγκρ. Πρακτ. Α φάσης (ΑΔΑ).pdf504.76 KB
3858. Aπόφ. έγκρ. Πρακτ. Β φάσης (AΔΑ).pdf507 KB
4943. Aπόφ. έγκρ. Πρακτ. Γ φάσης (AΔΑ).pdf512.85 KB