ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2849/08.04.2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση εργασιών αντιστήριξης του πρανούς στο Βόρειο τείχος του Κάστρου Πάτρας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Στερέωση-ανάπλαση Βορείων τειχών και φωτισμός ανάδειξης Κάστρου Πάτρας, Νομού Αχαΐας» Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 24.04.2015, ώρα 14:00 Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 24.04.2015, ώρα 13:00 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» ΠΑΤΡΑ, 2015

ΣυνημμένοΜέγεθος
2849. Διακ. επαναλ. ΠΜΔ αντιστ. Πρανών Κάστρου Πάτρας ΑΔΑ (OΡΘΗ).pdf670.46 KB
2848. ΑΠΟΦ_ΕΓΚΡ. ΔΙΕΝ. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤ. ΠΜΔ Αντ. Πρανών (ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ).pdf351.23 KB
3275. ΑΠΟΦ_ΕΓΚΡ. Πρακτικού Α φάσης Επαν. ΠΜΔ Αντ. Πρανών (ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ).pdf352.84 KB
3635. ΑΠΟΦ_ΕΓΚΡ. Πρακτικού B φάσης Επαν. ΠΜΔ Αντ. Πρανών (ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ).pdf357.78 KB
4186. ΑΠΟΦ_ΕΓΚΡ. Πρακτικού Γ φάσης Επαν. ΠΜΔ Αντ. Πρανών (ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ).pdf364.15 KB