ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΤΕΙΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ Ι. Μ.ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ- ΕΡΓΟ ΕΣΠΑ "ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΑΣ Ι.Μ.ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΥΤΗΣ"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΤΕΙΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΑΣ Ι. Μ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΥΤΗΣ»

  

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή


Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 29/06/2015 και ώρα 13:00

 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 29/06/2015 και ώρα 14:00

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ)


 

ΣυνημμένοΜέγεθος
4893. ΑΠΟΦ_ΕΓΚΡ. ΔΙΕΝ. ΠΜΔ ΕΠΙΣΚ. ΔΥΤ. ΠΕΡΙΤ. (ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ).pdf346.69 KB
4894. ΔΙΑΚ. ΠΜΔ ΑΠΟΚ. ΔΥΤ. ΠΕΡΙΤ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΔΑΜ.pdf738.98 KB
5730. Απ. εγκρ. Πρακτ. Α φάσης ΠΜΔ αποκ. δυτ. περιτ. Ταξιαρχών.pdf355.33 KB
5924. ΑΠΟΦ_ΕΓΚΡ.ΠΡΑΚΤ. B ΦΑΣΗΣ ΠΜΔ ΕΠΙΣΚ. ΔΥΤ. ΠΕΡΙΤΕΙΧΙΣΜΑΤΟΣ (ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ).pdf365.15 KB
7122. ΑΠΟΦ_ΕΓΚΡ.ΠΡΑΚΤ. Γ ΦΑΣΗΣ ΠΜΔ ΕΠΙΣΚ. ΔΥΤ. ΠΕΡΙΤΕΙΧΙΣΜΑΤΟΣ (ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ).pdf368.63 KB