ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΡΙΟΥ-ΤΟΜΕΑΣ Β

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΚΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ (ΤΟΜΕΑΣ Β’) ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΡΙΟΥ –Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ»

 

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 24.07.2015 

Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 24.07.2015 

 
 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ)

 

 

ΠΑΤΡΑ 2015

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
5849. ΑΠΟΦ_ΕΓΚΡ. ΔΙΕΝ. ΠΜΔ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ (ΑΔΑ).pdf338 KB
5850. Διακ. προμη. τοπ. στεγάστρου Ρίου (ΑΔΑΜ).pdf680.07 KB
6487.AΠΟΦ_ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. Α ΦΑΣΗΣ ΠΜΔ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ.pdf346.43 KB
7118. AΠΟΦ_ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. Β ΦΑΣΗΣ ΠΜΔ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΡΙΟΥ.pdf357.07 KB
7635. AΠΟΦ_ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. Γ ΦΑΣΗΣ ΠΜΔ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΡΙΟΥ.pdf359.56 KB