ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ» ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

Πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και εργατοτεχνιτών με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου 5 «Αρχαιολογία» του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013» έργου 2011ΣΕ07580021 «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από ΔήμοΕρινεού έως Δήμο Αιγείρας» (της ΣΑΕ 075/8 με ΜΙS 322631)
’’

ΣυνημμένοΜέγεθος
(8072.24.09.2015 - ΑΙΓΕΙΡΑ - ΤΕΛΙΚΟ - OΡΘΗ).pdf366.46 KB