ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2017