ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΦΥΛΑΚΑ ΦΡΟΥΡΙΟ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2017