Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Πρόγραμμα INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020" έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" (MIS 5041731) με ακρωνύμιο "TheRout_Net, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 

Συνημμένα Αρχεία:

-Προκήρυξη

-Αίτηση

-Δύο (2) Υ.Δ. 

ΣυνημμένοΜέγεθος
2256. Προκ. TheRout_Net.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf2.59 MB
_TheRout_Net.pdf338.84 KB
ΔΗΛΩΣΗ 2_Γενική.pdf247.63 KB
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1.pdf310.3 KB