ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης πορειών επίσκεψης, διαδρομών πρόσβασης, χώρων ανάπαυσης και φυτεύσεις, στα πλαίσια του έργου “Ανάπλαση – ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πάτρας”.

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης πορειών επίσκεψης, διαδρομών πρόσβασης, χώρων ανάπαυσης και φυτεύσεις, στα πλαίσια του έργου “Ανάπλαση – ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πάτρας”.
 
10/11/2009
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης πορειών επίσκεψης, διαδρομών πρόσβασης, χώρων ανάπαυσης και φυτεύσεις, στα πλαίσια του έργου “Ανάπλαση – ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πάτρας”.
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 6η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 25-11-2009, Προσφορές δεκτές από : 13.00 - 15.00.
 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Γραφεία της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Φιλοποίμενος 56, 262 21 ΠΑΤΡΑ.
 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : Έως 80.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : Έως 20/12/2009
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να παραλαμβάνουν την παρούσα προκήρυξη, τα συνημμένα και το έντυπο προσφοράς από τα γραφεία της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Πάτρα (πληροφορίες κα Ρακιντζή ή κα Δημητρίου, τηλ. 2610 276143, 2610 223363).
 
 
Η Προϊσταμένη της 6ης Εφορείας
     Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΣΗ
            Αρχαιολόγος
 
 
Χρονικά Πλαίσια :
Έναρξη : 25/11/2009
 
Σχετικά Αρχεία :
Προκήρυξη
 
ΣυνημμένοΜέγεθος
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΡΕΙΩΝ 5377.doc34.5 KB