Κατασκευή μικρής περιμετρικής οδού Πατρών ( ΠΕΠ Δ.ΕΛΛΑΔΟΣ )

1. Κατασκευή μικρής περιμετρικής οδού Πατρών  ( ΠΕΠ Δ.ΕΛΛΑΔΟΣ )

α. Αρχαιολογικές -  ανασκαφικές εργασίες (11ο Υποέργο )
22/12/2006 – 31/05/2009
Προϋπολογισμός : 300.000,00 €


β. Ανάπλαση – Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πάτρας (13ο Υποέργο )
01/10/2008 – 31/12/2009
Προϋπολογισμός :700.000,00 €

 

 

 

Κατασκευή μικρής περιμετρικής οδού Πατρών Ανάπλαση – Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πάτρας
(13ο Υποέργο )

 

Στερέωση – Αποκατάσταση εισόδου και αύλειου χώρου εσωτερικού περιβόλου Κάστρου Χλεμούτσι Ηλείας και δημιουργία εκθεσιακών χώρων

 

  • Στερέωση – Αποκατάσταση εισόδου και αύλειου χώρου εσωτερικού περιβόλου Κάστρου Χλεμούτσι Ηλείας και δημιουργία εκθεσιακών χώρων.

1/6/2005 – 31/12/2006

Προϋπολογισμός : 340.000,00 €

 

 

Ανάπλαση – Ανάδειξη – Αποκατάσταση Φρουρίου Ρίου Ν. Αχαΐας

  

  • Ανάπλαση – Ανάδειξη – Αποκατάσταση Φρουρίου Ρίου Ν. Αχαΐας

1/10/2003 – 30/4/2007

Προϋπολογισμός : 1.173.880,00 €

Ανάπλαση – Ανάδειξη – Αποκατάσταση Κάστρου Πατρών Ν. Αχαΐας


  • Ανάπλαση – Ανάδειξη – Αποκατάσταση Κάστρου Πατρών Ν. Αχαΐας

1/2/2002 – 31/12/2006

Προϋπολογισμός : 1.379.310,34 €

 

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου