Εργασίες αντιστήριξης του πρανούς στο Βόρειο τείχος του Κάστρου Πάτρας-Έργο ΕΣΠΑ/ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 'Στερέωση-ανάπλαση Βορείων τειχών και φωτισμός ανάδειξης Κάστρου Πάτρας, Νομού Αχαΐας'

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών αντιστήριξης του πρανούς στο Βόρειο τείχος του Κάστρου Πάτρας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Στερέωση-ανάπλαση Βορείων τειχών και φωτισμός ανάδειξης Κάστρου Πάτρας, Νομού Αχαΐας» Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 12.03.2015, ώρα 15:00 Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 12.03.2015, ώρα 13:00 Το έργο &sigm

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΥΤΗΣ»

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου