Οριστικοί πίνακες έργου «Ύδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο – Δίκτυα Υδροδότησης Υπόλοιπων Οικισμών Ν. Αχαίας ΟΠΣ 5060287 στο ΕΠ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας»

 Οριστικοί πίνακες έργου «Ύδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο – Δίκτυα Υδροδότησης Υπόλοιπων Οικισμών Ν. Αχαίας ΟΠΣ 5060287 στο ΕΠ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α  που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας»

Επαναπροκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών περισυλλογής ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2022-2023, στους αρχαιολογικούς χώρους Σπαλιαρεΐκων, Ελαιοχωρίου, Μιτόπολης και Τριταίας (θέση Αγ. Μαρίνα), αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Επαναπροκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών περισυλλογής ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2022-2023, στους αρχαιολογικούς χώρους Σπαλιαρεΐκων, Ελαιοχωρίου, Μιτόπολης και Τριταίας (θέση Αγ. Μαρίνα), αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Προκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών περισυλλογής ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2022-2023

 «Προκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών περισυλλογής ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2022-2023, στους αρχαιολογικούς χώρους Βούντενης Πατρών, Καστριτσίου (θέση Παναγιά), Σπαλιαρεΐκων, Ελαιοχωρίου, Μιτόπολης, Τριταίας (θέση Αγ. Μαρίνα) και Τραπεζάς, αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας»

Απόφαση Διενέργειας Πλειοδοτικών Διαγωνισμών περισυλλογής ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2022-2023

 Απόφαση Διενέργειας Πλειοδοτικών Διαγωνισμών περισυλλογής ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2022-2023, στους αρχαιολογικούς χώρους Βούντενης Πατρών, Καστριτσίου (θέση Παναγιά), Σπαλιαρεΐκων, Ελαιοχωρίου, Μιτόπολης, Τριταίας (θέση Αγ. Μαρίνα) και Τραπεζάς, αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Έργο "TheRoute_Net" - Thematic Routes and Networks

PosterΤο "TheRoute_NET" είναι στρατηγικό έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V - A "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020" και στοχεύει στην προώθηση του θεματικού τουρισμού στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου