ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ Ι.Μ. ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ Ι.Μ. ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΛΑΣ, ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ"

 

 

               ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4834/14.11.2013

 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την
εκτέλεση εξειδικευμένων στερεωτικών εργασιών στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας στην Αμαλιάδα Π.Ε. Ηλείας
για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου
 «Ολοκλήρωση στερέωσης και αποκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αμαλιάδας Ηλείας»
 
 
Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 2.12.2013  
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 2.12.2013  
 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
4834. ΔΙΑΚ. ΕΞΕΙΔ. ΣΤΕΡ. ΕΡΓ. (ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΛΑ_ΜΕ ΑΔΑ).pdf701.01 KB