Ανάπλαση – Ανάδειξη – Αποκατάσταση Κάστρου Πατρών Ν. Αχαΐας


  • Ανάπλαση – Ανάδειξη – Αποκατάσταση Κάστρου Πατρών Ν. Αχαΐας

1/2/2002 – 31/12/2006

Προϋπολογισμός : 1.379.310,34 €