Ανάπλαση – Ανάδειξη – Αποκατάσταση Φρουρίου Ρίου Ν. Αχαΐας

  

  • Ανάπλαση – Ανάδειξη – Αποκατάσταση Φρουρίου Ρίου Ν. Αχαΐας

1/10/2003 – 30/4/2007

Προϋπολογισμός : 1.173.880,00 €