Επαναπροκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2015–2016, στον αρχαιολογικό χώρο του Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού Υδραγωγείου