ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΟΣ IN SITU ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΟΣ IN SITU ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ»,  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ» ΤΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2007-2013" ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ”

ΣυνημμένοΜέγεθος
8523. Απ. εγκρ. Πρακτικού Α φάσης_ματαίωση (ΑΔΑ).pdf354.97 KB
8637. Επαναδιακήρυξη Συν. Διαγ. Περιβ. Χώρου ΜΠΟΠ ΑΔΑ_ΑΔΑΜ.pdf634.53 KB
9296. Απ. εγκρ. Πρακτικού Α φάσης_επαναδιακ. (ΑΔΑ).pdf346.49 KB
9518. Απ. εγκρ. Πρακτικού Β φάσης_επαναδιακ. ΜΕ ΑΔΑ.pdf476.49 KB
9612. Απ. εγκρ. Πρακτικού Γ φάσης_επαναδιακ._Κατακ..pdf479.01 KB