«Προκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2017-2018, στους αρχαιολογικούς χώρους Βούντενης, Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού Υδραγωγείου, Μιτόπολης, Σπαλιαρεΐκων και Τραπεζάς – Χατζή»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας προκηρύσσει πέντε (5) πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό επί τοις εκατό (%) επί της αξίας του ελαιολάδου που θα παραχθεί (χωρίς το Φ.Π.Α.), για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2017-2018, στους αρχαιολογικούς χώρους Βούντενης, Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού Υδραγωγείου, Μιτόπολης, Σπαλιαρεΐκων και Τραπεζάς – Χατζή.

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν για κάθε αρχαιολογικό χώρο χωριστά και ενώπιον των ενδιαφερομένων στα γραφεία της Εφορείας μας επί της οδού Αλ. Υψηλάντου 197, στην Πάτρα (αίθουσα Μελίνας Μερκούρη – 3ος όροφος), από την τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2016-2017, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/ 435803/287144/7155/23-10-2017 (ΑΔΑ:Ψ1784653Π4-ΛΒΠ) Απόφαση της Εφορείας μας, στις 30/10/2017, ημέρα Δευτέρα.

 

Η ώρα έναρξης του διαγωνισμού, για τον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης είναι στις 10:15 π.μ., για τον αρχαιολογικό χώρο του Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού Υδραγωγείου στις 10:30 π.μ., για τον αρχαιολογικό χώρο της Μιτόπολης στις 10:45 π.μ., για τον αρχαιολογικό χώρο των Σπαλιαρεΐκων στις 11:00 π.μ., και για τον αρχαιολογικό χώρο Τραπεζάς – Χατζή στις 11:15 π.μ.

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf.pdf705.56 KB