«Επαναπροκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2017–2018, στον αρχαιολογικό χώρο του Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού Υδραγωγείου»