Κατασκευή μικρής περιμετρικής οδού Πατρών ( ΠΕΠ Δ.ΕΛΛΑΔΟΣ )

1. Κατασκευή μικρής περιμετρικής οδού Πατρών  ( ΠΕΠ Δ.ΕΛΛΑΔΟΣ )

α. Αρχαιολογικές -  ανασκαφικές εργασίες (11ο Υποέργο )
22/12/2006 – 31/05/2009
Προϋπολογισμός : 300.000,00 €


β. Ανάπλαση – Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πάτρας (13ο Υποέργο )
01/10/2008 – 31/12/2009
Προϋπολογισμός :700.000,00 €

 

 

 

Κατασκευή μικρής περιμετρικής οδού Πατρών Ανάπλαση – Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πάτρας
(13ο Υποέργο )