ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2 / 20.10. 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ ΑΙΓΙΟΥ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΡ.  2 / 20.10. 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου για την "Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού συντήρησης για τις ανάγκες εργασιών συντήρησης στον Ιερό Ναό Παναγίας Τρυπήτης Αιγίου" στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης "Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παναγίας Τρυπητής Αιγίου" του χρηματοδοτούμενου Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020" έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" (MIS 5041731) με ακρωνύμιο "TheRout_Net

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
7499_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ.pdf3.08 MB
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.doc853 KB
ΤΕΥΔ.doc927.5 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.doc869 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc1.09 MB