Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάθεση μέρους των εργασιών συντήρησης στον Ι.Ν. Παναγίας Τρυπητής Αιγίου (TheRout_Net-Interreg Ελλάδα-Ιταλία) ΟΡΘΗ

 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά επί τη βάσει της τιμής  για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρηση ζωγραφικών έργων τέχνης, τη ζωγραφική απομίμηση ορθομαρμάρωσης τοιχοποιίας και τη ζωγραφική διακοσμητικών στοιχείων στα τόξα των ανοιγμάτων και στις καμάρες, στον Ιερό Ναό Παναγίας Τρυπητής Αιγίου στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης "Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παναγίας Τρυπητής Αιγίου" του χρηματοδοτούμενου Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG"Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020" έργου "TheRout_Net/Thematic routes andnetworks" (MIS 5041731) με ακρωνύμιο "TheRout_Net

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 23.11.2020)

Προϋπολογισμός: 50.806,45€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 04/12/2020, ώρα 14.00

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
8694. Διακ. Υπ. Συντ. Τρυπητή_ΟΡΘΗ.pdf635.03 KB