ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 5/25.11.2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την "Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού συντήρησης για τις ανάγκες εργασιών συντήρησης στον Ιερό Ναό Παναγίας Τρυπήτης Αιγίου" (TheRoutNet_INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 5/25.11.2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την "Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού συντήρησης για τις ανάγκες εργασιών συντήρησης στον Ιερό Ναό Παναγίας Τρυπήτης Αιγίου" στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης "Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παναγίας Τρυπητής Αιγίου" του χρηματοδοτούμενου Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020" έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" (MIS 5041731) με ακρωνύμιο "TheRout_Net

 

Προϋπολογισμός: 49.039,81€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 8/12/2020, ώρα 14.00

ΣυνημμένοΜέγεθος
8843. ΔΙΑΚ. ΑΡ. 5.pdf799.63 KB