Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο πλαίσιο υλοποίησης της ολοκληρωμένης παρέμβασης "Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παναγίας Τρυπητής Αιγίου" (INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ)

 Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο
πλαίσιο υλοποίησης της ολοκληρωμένης παρέμβασης "Αποκατάσταση Ιερού Ναού
Παναγίας Σρυπητής Αιγίου" στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Πρόγραμμα
διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020" έργου
"TheRout_Net/Thematic routes and networks" (MIS 5041731) με ακρωνύμιο "TheRout_Net,
απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας»
ΣυνημμένοΜέγεθος
Συντηρ. Τρυπητής.pdf2.01 MB