Διακήρυξη συνoπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση εκθεσιακού σκηνογραφικού φωτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου» για την υλοποίηση της Ολοκλ. Παρέμβασης «Επέκταση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου» (INTERREG-THEROUT_ΝΕΤ)

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών

«Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση εκθεσιακού σκηνογραφικού φωτισμού

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου»

στο πλαίσιο υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Επέκταση έκθεσης

Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου»,

του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG

‘‘Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020’’ έργου «TheRout_Net / Thematic routes and

networks» (MIS 5041731) με ακρωνύμιο ‘‘TheRout_Net’’»

ΣυνημμένοΜέγεθος
28609 (ΑΔΑΜ - Διακήρυξη).pdf7.87 MB
ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ (Σκηνογραφ. Φωτισμός).pdf363.53 KB