Στερέωση – Αποκατάσταση Παλαιού Ι.Ν . Αγίου Ανδρέα Πατρών

 Στερέωση – Αποκατάσταση Παλαιού Ι.Ν . Αγίου Ανδρέα Πατρών

Προϋπολογισμός: 1.640.000,00 €