Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού στο έργο του Νότιου Οθωμανικού και Ανατολικού Ενετικού Τείχους Φρουρίου Ρίου

Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα 2014-2020" έργου "Στερέωση και Αποκατάσταση Νότιου Οθωμανικού και Ανατολικού Ενετικού Τείχους Φρουρίου Ρίου" (ΟΠΣ 5070779)» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
216472_Προκ. ΝΟΑΕΤ Ρίου Εργατ. ΟΡΘΗ.pdf2.97 MB
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ {ΦΡΟΥΡΙΟ ΡΙΟΥ) - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΟΙ.pdf788.48 KB
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ {ΦΡΟΥΡΙΟ ΡΙΟΥ)-ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΙ.pdf789.86 KB
ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Αντιγραφή.pdf737.06 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.pdf66.73 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ _ΦΡΟΥΡΙΟ ΡΙΟΥ)-ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΙ.pdf.pdf263.12 KB
ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.pdf(4).pdf199.48 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ _ΦΡΟΥΡΙΟ ΡΙΟΥ) - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΟΙ -.pdf.pdf262.45 KB