Οριστικοί πίνακες έργου «Ύδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο – Δίκτυα Υδροδότησης Υπόλοιπων Οικισμών Ν. Αχαίας ΟΠΣ 5060287 στο ΕΠ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας»

 Οριστικοί πίνακες έργου «Ύδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο – Δίκτυα Υδροδότησης Υπόλοιπων Οικισμών Ν. Αχαίας ΟΠΣ 5060287 στο ΕΠ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α  που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας»

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΟΣ.pdf750.81 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ σε ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΙΡΟΣ.pdf658.78 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΕΙΡΟΣ.pdf71.78 KB