Προκήρυξη πρόσληψης ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου "Ολοκλήρωση στερέωσης και αποκατάστασης Ι.Ν.Παναγίας Καθολικής Γαστού