Διακήρυξη συνoπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση εκθεσιακού σκηνογραφικού φωτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου» για την υλοποίηση της Ολοκλ. Παρέμβασης «Επέκταση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου» (INTERREG-THEROUT_ΝΕΤ)

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών

«Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση εκθεσιακού σκηνογραφικού φωτισμού

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου»

στο πλαίσιο υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Επέκταση έκθεσης

Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου»,

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου TheRout_Net «Στήριξη πρανούς, στον Ιερό Ναό Παναγίας Τρυπητής Αιγίου, σύμφωνα με εγκεκριμένη γεωτεχνική μελέτη» (Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020)

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6 / 07.12. 2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου για την

«Στήριξη πρανούς, στον Ιερό Ναό Παναγίας Τρυπητής Αιγίου, σύμφωνα με εγκεκριμένη

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάθεση μέρους των εργασιών συντήρησης στον Ι.Ν. Παναγίας Τρυπητής Αιγίου (TheRout_Net-Interreg Ελλάδα-Ιταλία) ΟΡΘΗ

 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά επί τη βάσει της τιμής  για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρηση ζωγραφικών έργων τέχνης, τη ζωγραφική απομίμηση ορθομαρμάρωσης τοιχοποιίας και τη ζωγραφική διακοσμητικών στοιχείων στα τόξα των ανοιγμάτων και στις καμάρες, στον Ιερό Ναό Παναγίας Τρυπητής Αιγίου στο πλαίσιο της υλοποίησης της &Omicron

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου