Επαναπροκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών

  «Επαναπροκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2021-2022, στους αρχαιολογικούς χώρους Βούντενης Πατρών, Καστριτσίου (θέση Παναγιά), Σπαλιαρεΐκων και Ελαιοχωρίου, αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας»

Προκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών περισυλλογής ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2021-2022

 Προκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών περισυλλογής ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2021-2022, στους αρχαιολογικούς χώρους στους αρχαιολογικούς Βούντενης Πατρών, Καστριτσίου (θέση Παναγιά), Σπαλιαρεΐκων, Ελαιοχωρίου και Τραπεζάς, αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. 5/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 5/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ‘’ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ’’ ΑΙΓΙΟΥ Π.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. 3/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞOΠΛΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ"

                                               ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 3/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου για την

«Προμήθεια εξοπλισμού ψηφιακών συστημάτων Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών»

Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού στο έργο του Νότιου Οθωμανικού και Ανατολικού Ενετικού Τείχους Φρουρίου Ρίου

Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα 2014-2020" έργου "Στερέωση και Αποκατάσταση Νότιου Οθωμανικού και Ανατολικού Ενετικού Τείχους Φρουρίου Ρίου" (ΟΠΣ 5070779)» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστ

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου