Προκήρυξη 1 ΠΕ Αρχιτέκτονα με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων στο έργο του Νότιου Οθωμανικού και Ανατολικού Ενετικού Τείχους Φρουρίου Ρίου

Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα 2014-2020" έργου "Στερέωση και Αποκατάσταση Νότιου Οθωμανικού και Ανατολικού Ενετικού Τείχους Φρουρίου Ρίου" (ΟΠΣ 5070779)» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας

Διακήρυξη συνoπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση εκθεσιακού σκηνογραφικού φωτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου» για την υλοποίηση της Ολοκλ. Παρέμβασης «Επέκταση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου» (INTERREG-THEROUT_ΝΕΤ)

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών

«Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση εκθεσιακού σκηνογραφικού φωτισμού

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου»

στο πλαίσιο υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Επέκταση έκθεσης

Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου»,

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου TheRout_Net «Στήριξη πρανούς, στον Ιερό Ναό Παναγίας Τρυπητής Αιγίου, σύμφωνα με εγκεκριμένη γεωτεχνική μελέτη» (Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020)

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6 / 07.12. 2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου για την

«Στήριξη πρανούς, στον Ιερό Ναό Παναγίας Τρυπητής Αιγίου, σύμφωνα με εγκεκριμένη

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου