Επαναπροκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2020-2021, στους αρχαιολογικούς χώρους Καστριτσίου (θέση Παναγιά), Σπαλιαρεΐκων, Ελαιοχωρίου, Μιτόπολης και Τριταίας (ύψωμα Αγ. Μαρίνας),

 «Επαναπροκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου,

ελαιοκομικής περιόδου 2020-2021, στους αρχαιολογικούς χώρους Καστριτσίου (θέση Παναγιά), Σπαλιαρεΐκων, Ελαιοχωρίου, Μιτόπολης και Τριταίας (ύψωμα Αγ. Μαρίνας), αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας»

Προκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών περισυλλογής ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2020-2021, στους αρχαιολογικούς χώρους Βούντενης Πατρών, Καστριτσίου (θέση Παναγιά), Σπαλιαρεΐκων, Ελαιοχωρίου, Μιτόπολης, Τραπεζάς και Τριταίας (ύψωμα Αγ. Μαρίνας)

 Προκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών περισυλλογής ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής

περιόδου 2020-2021, στους αρχαιολογικούς χώρους Βούντενης Πατρών, Καστριτσίου (θέση
Παναγιά), Σπαλιαρεΐκων, Ελαιοχωρίου, Μιτόπολης, Τραπεζάς και Τριταίας (ύψωμα Αγ. Μαρίνας), αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 3 / 26.10.2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ» »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών Ολοκλήρωσης στερέωσης (Δ΄ φάση) σεισμόπληκτου Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μέντζαινας Αχαΐας

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών Ολοκλήρωσης στερέωσης (Δ΄ φάση) σεισμόπληκτου Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μέντζαινας Αχαΐας

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου