Ανάπλαση – Ανάδειξη – Αποκατάσταση Φρουρίου Ρίου Ν. Αχαΐας

  

  • Ανάπλαση – Ανάδειξη – Αποκατάσταση Φρουρίου Ρίου Ν. Αχαΐας

1/10/2003 – 30/4/2007

Προϋπολογισμός : 1.173.880,00 €

Ανάπλαση – Ανάδειξη – Αποκατάσταση Κάστρου Πατρών Ν. Αχαΐας


  • Ανάπλαση – Ανάδειξη – Αποκατάσταση Κάστρου Πατρών Ν. Αχαΐας

1/2/2002 – 31/12/2006

Προϋπολογισμός : 1.379.310,34 €

 

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου