Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάθεση μέρους των εργασιών συντήρησης στον Ι.Ν. Παναγίας Τρυπητής Αιγίου (TheRout_Net-Interreg Ελλάδα-Ιταλία) ΟΡΘΗ

 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά επί τη βάσει της τιμής  για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρηση ζωγραφικών έργων τέχνης, τη ζωγραφική απομίμηση ορθομαρμάρωσης τοιχοποιίας και τη ζωγραφική διακοσμητικών στοιχείων στα τόξα των ανοιγμάτων και στις καμάρες, στον Ιερό Ναό Παναγίας Τρυπητής Αιγίου στο πλαίσιο της υλοποίησης της &Omicron

Επαναπροκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2020-2021, στους αρχαιολογικούς χώρους Καστριτσίου (θέση Παναγιά), Σπαλιαρεΐκων, Ελαιοχωρίου, Μιτόπολης και Τριταίας (ύψωμα Αγ. Μαρίνας),

 «Επαναπροκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου,

ελαιοκομικής περιόδου 2020-2021, στους αρχαιολογικούς χώρους Καστριτσίου (θέση Παναγιά), Σπαλιαρεΐκων, Ελαιοχωρίου, Μιτόπολης και Τριταίας (ύψωμα Αγ. Μαρίνας), αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας»

Προκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών περισυλλογής ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2020-2021, στους αρχαιολογικούς χώρους Βούντενης Πατρών, Καστριτσίου (θέση Παναγιά), Σπαλιαρεΐκων, Ελαιοχωρίου, Μιτόπολης, Τραπεζάς και Τριταίας (ύψωμα Αγ. Μαρίνας)

 Προκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών περισυλλογής ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής

περιόδου 2020-2021, στους αρχαιολογικούς χώρους Βούντενης Πατρών, Καστριτσίου (θέση
Παναγιά), Σπαλιαρεΐκων, Ελαιοχωρίου, Μιτόπολης, Τραπεζάς και Τριταίας (ύψωμα Αγ. Μαρίνας), αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 3 / 26.10.2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ» »

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου