«Προκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2017-2018, στους αρχαιολογικούς χώρους Βούντενης, Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού Υδραγωγείου, Μιτόπολης, Σπαλιαρεΐκων και Τραπεζάς – Χατζή»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας προκηρύσσει πέντε (5) πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό επί τοις εκατό (%) επί της αξίας του ελαιολάδου που θα παραχθεί (χωρίς το Φ.Π.Α.), για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2017-2018, στους αρχαιολογικούς χώρους Βούντενης, Ρωμαϊκ&omicro

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ»

 

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας σας προσκαλεί στα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης με τίτλο

 

                 "ΤΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

                        ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ"

«Προκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2016-2017, στους αρχαιολογικούς χώρους Βούντενης, Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού Υδραγωγείου, Καστριτσίου (θέση Παναγιά), Μιτόπολης, Σπαλιαρεΐκων και Τραπεζάς – Χατζή

 «Προκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2016-2017, στους αρχαιολογικούς χώρους Βούντενης, Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού Υδραγωγείου, Καστριτσίου (θέση Παναγιά), Μιτόπολης, Σπαλιαρεΐκων και Τραπεζάς – Χατζή»

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου