ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την εκτέλεση εργασιών αντιστήριξης του πρανούς στο Βόρειο τείχος του Κάστρου Πάτρας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Στερέωση-ανάπλαση Βορείων τειχών και φωτισμός ανάδειξης Κάστρου Πάτρας, Νομού Αχαΐας»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4519/24.10.2013

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την εκτέλεση εργασιών αντιστήριξης του πρανούς στο Βόρειο τείχος του Κάστρου Πάτρας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Στερέωση-ανάπλαση Βορείων τειχών και φωτισμός ανάδειξης Κάστρου Πάτρας, Νομού Αχαΐας»

 

 

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 13.11.2013  

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 13.11.2013 ώρα 15:00  

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013»

 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
4519_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΣΤ. ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΜΕ ΑΔΑ.pdf560.07 KB