ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΟΣ IN SITU ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΟΣ IN SITU ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ», ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ» ΤΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2007-2013" ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ"

 

                                  ΜΑΤΑΙΩΣΗ

ΣυνημμένοΜέγεθος
8002. Διακ. συν. διαγ. διαμ. περ. χώρου ΜΠΟΠ (ορθή ΑΔΑ_ΑΔΑΜ).pdf630.33 KB
7970. Απόφαση διενέργειας συν. διαγ. Διαμ. Περ. ΜΠΟΠ ΑΔΑ.pdf371.39 KB
8523. Απ. εγκρ. Πρακτικού Α φάσης_ματαίωση (ΑΔΑ).pdf354.97 KB