ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚEΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/201491/138037/2256/6-5-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 08/05/2020) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ INTERREG "ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020" ΕΡΓΟΥ " ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "THEROUT_NET"

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚEΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/201491/138037/2256/6-5-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 08/05/2020) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ INTERREG "ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020" ΕΡΓΟΥ " ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "THEROUT_NET"

ΣυνημμένοΜέγεθος
4109_ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ_ΣΤΑΔΙΟ.pdf1.65 MB
4121. ΟΡΙΣΤ. ΔΕ ΕΡΓ. ΑΝΑΣΚ._ΣΤΑΔΙΟ.pdf1.65 MB
4112_ΟΡΙΣΤ. ΥΕ ΕΙΔ. ΕΡΓ. ΑΝΑΣΚ_ΣΤΑΔΙΟ.pdf1.63 MB
4113_ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΥΕ ΕΙΔ. ΕΡΓ. ΣΤΕΡ._ΣΤΑΔΙΟ.pdf1.63 MB
4117_ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΔΕ ΕΙΔ. ΕΡΓ. ΣΤΕΡ._ΣΤΑΔΙΟ.pdf1.62 MB
4110.ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ).pdf.pdf673.02 KB
4114.ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ).pdf.pdf670.97 KB
4115. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 01 ΓΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ.pdf698.96 KB
4118.ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ _ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ_.pdf.pdf735.65 KB
4119.ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ(ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ).pdf-1.pdf743.8 KB
4120.ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ TE - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ).pdf-3.pdf755.51 KB
4121. ΟΡΙΣΤ. ΔΕ ΕΡΓ. ΑΝΑΣΚ._ΣΤΑΔΙΟ.pdf1.65 MB