Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιΙ.Δ.Ο.Χ. για την εκτέλεση εργασιών υποέργου 5 «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες» του έργου κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής-Τμήμα Ψαθόπυργος-Πάτρα

 Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση
εργασιών υποέργου 5 «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες» του έργου "Κατασκευή
έργων υποδομής της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής από χ.θ. 113+000 -
123+500 στο Τμήμα Ψαθόπυργος - Πάτρα (Μποζαΐτικα)»., απολογιστικά και με
αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας»
ΣυνημμένοΜέγεθος
234653Π4-Β0Σ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf1.96 MB