ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ«Ευρυνόμη – Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» (Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020)

 «Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ερευνητικού έργου «Ευρυνόμη – Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» (Κ.Ε. Τ6ΥΒΠ-00166, MIS 5048493)» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας»

ΣυνημμένοΜέγεθος
104598. Προκ. Αρχαιολόγου_Ευρυνόμη.pdf2.92 MB
104598. ΑΙΤΗΣΗ.doc588 KB
104598. ΥΔ.doc42.5 KB