Προκήρυξη 1 ΠΕ Αρχιτέκτονα με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων στο έργο του Νότιου Οθωμανικού και Ανατολικού Ενετικού Τείχους Φρουρίου Ρίου

Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα 2014-2020" έργου "Στερέωση και Αποκατάσταση Νότιου Οθωμανικού και Ανατολικού Ενετικού Τείχους Φρουρίου Ρίου" (ΟΠΣ 5070779)» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας -1 ΠΕ Αρχιτέκτων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων για 3 μήνες με δυνατότητα παράτασης -ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
216474_Προκ. ΝΟΑΕΤ Ρίου Αρχιτεκτονα ΟΡΘΗ.pdf3.16 MB
ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.pdf1002.88 KB
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Αντιγραφή.pdf294.81 KB